2017. december 9., szombat

Advent 2. vasárnap


 
Hirdetések
 
Adventi szép szokás a rorate, vagyis a hajnali szentmise. A szentmisék adventben hajnali 6-kor kezdődnek.
A Nagypapa-Nagymama Klub következő találkozója december 12-én kedden a szokott időben,  16:30-kor lesz a Szentistvántelepi Plébánia hittantermében. Mindenkit szeretettel várunk. Feladat: Jn 1,1-18 olvasása.
Jövő vasárnap a 10-es szentmise gitáros lesz.
Énekes áhítat lesz december 17.-én vasárnap az esti szentmise után a Lustige Schwaben kórus vezetésével.
A rendőrség kéri, hogy mivel a közelmúltban megszaporodott az átveréses (főleg a nyugdíjasokat érintő) bűncselekmények száma, figyeljünk jobban oda, hogy mikor, kinek, hol és miért fizetünk. 
 
 
 
Szombat 18 + szülők és nagyszülők
Vasárnap
Budakalász 8 hálából 70. születésnapon
Szentistvántelep 10 + Jordanov Jordán
Budakalász 18 + Schmidt Mária
Hétfő Budakalász 6 hálából hálából a 70 évért
Kedd Szentistvántelep 6 + Mihály József és Margit
Szerda Budakalász 6 Tura Ernő
Csütörtök Szentistvántelep 6 szabad
Péntek Budakalász 6 hálából (70. születésnap)
Szombat
Szentistvántelep 6 szabad
Szentistvántelep 18 + János és Sarolta szülőkért, Sárika és családja
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Varga Imre és szülők
Budakalász 18 + Krupp és Weiszhar család elhunyt tagjai
A héten Szt. Lúciának és Keresztes Szt. Jánosnak lesz emléknapja.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

 

Gyertyagyújtás

 

DECEMBER 10. ADVENT II. VASÁRNAPJA

 

Ének: Hozsanna 2/1,2, Biblia: Iz 40,1-5.9-10  2 Pét 3,8-14.  Mk 1,1-8.

Sokféleképpen történhet a karácsonyi előkészület. Mindnyájunkra jellemző, hogy ajándékokat vásárolunk, melyeket gondosan elrejtünk, hogy a meglepetés fokozza a megajándékozott örömét. Fenyőfát és szaloncukrot vásárolunk. Nagytakarítást végzünk, és az ünnepi asztalra finom falatokat készítünk. A keresztényeknek nem szabad megfeledkezni a legfontosabbról: a lelki előkészületről.

Egyházunk azért állítja elénk Keresztelő Szent János alakját, hogy ma is időszerű szavai nyomán készüljünk karácsony igazi megünneplésére. Az ajándékozás arra figyelmeztet, hogy Jézusnak is adnunk kellene valamit! A Keresztelő világosan megfogalmazza, mit adhatunk, mit kell adnunk Jézusnak: „Tartsatok bűnbánatot” – hirdeti, változtassátok meg gondolkodásotokat! Földi életünk során két olyan dolog van. ami egészen a miénk, és ezért szabadon rendelkezünk vele: bűneink és szenvedéseink, ezt kell Jézusnak adnunk.

A neves francia író Huysmans írja az Úton c. könyvében. „Krisztus a legnagyobb koldus, akit valaha is hátán hordott a föld. Koldulja a mi bűneinket. Olyanok kezének sebei, mint valami üres erszények, amelyeket azért tart elénk, hogy beléje tegyük bűneinket és könnyeinket...”

De mi makacsul ragaszkodunk bűnös szokásainkhoz, nem vagyunk hajlandók azokat Jézus kezébe tenni. A keresztény ember tudja és vallja: „A bánat sötét felhő, amelyből Isten kegyelme záporoz. A bánat teleszkópján keresztül közelebbinek látjuk a betlehemi csillagot”. (Spurgeon).

Miatyánk, Üdvözlégy, Hozsanna 9/1,2, vagy taizei énekek.

2017. december 3., vasárnap

Advent 1. vasárnapja


 
Hirdetések
 
Ma elsővasárnap van. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.
Adventi szép szokás a rorate, vagyis a hajnali szentmise. A szentmisék adventben hajnali 6-kor kezdődnek.
Ma a 10 órás szentmiséről útjára indul a "Szent Család". Aki szívesen befogadná otthonába a képet, majd továbbvinné egy másik családhoz, iratkozzon fel a szentistvántelepi templom előterébe kihelyezett jelentkezési lapra.
Csütörtökön lesz a Babaklub idei következő alkalma 10-12-ig.
Adventi elmélkedést tart csütörtökön és szombaton (dec. 7. ill. 9.) az esti szentmise keretében Lambert Zoltán kanonok, plébános atya a Szentistvántelepi templomban, ahol lehetőségünk lesz nála szentgyónást is végezni.
December 8-án pénteken reggel 9 órakor közös rózsafűzér imádságra gyűlünk össze Szentistvántelepen Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe alkalmából. Mindenkit szeretettel várunk.
December 8-án pénteken a fiatal házasoknak lesz hittan este 9-től a Szentisatvántelepi plébánia hittantertmében.
Énekes áhitat lesz december 17.-én vasárnap az esti szentmise után a Lustige Schwaben kórus vezetésével.
 
Keresztelő
December 9-én Kádár Lilla részesül a keresztség szentségében.
 
Esküvő
December 9-én fogad örök hűséget Borossay György és Papp Mónika.
 
 
Szombat 18 + Borbála és János szülőkért és Aranka testvérért
Vasárnap
Budakalász 8 hívekért
Szentistvántelep 10 Borbáláért és édesanyjáért
Budakalász 18 + Mirk Istvánné Éva
Hétfő Budakalász 6 + Deutsch szülőkért
Kedd Szentistvántelep 6 + Ficzere László és szülei és testvére
Szerda Budakalász 6 + édesanya
Csütörtök
Szentistvántelep 6 szabad
Szentistvántelep 18 szabad
Péntek Budakalász 6 Katalin, Judit és Mária
Szombat
Szentistvántelep 6
Szentistvántelep 18 + szülők és testvérek
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Jordanov Jordán
Budakalász 18 + Schmidt Mária
A héten Damaszkuszi Szt. Jánosnak, Szt. Miklósnak, Szt. Ambrusnak és a Szeplőtelen Fogantatásnak lesz ünnepe.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

 

Gyertyagyújtás

 

DECEMBER 3. ADVENT I. VASÁRNAPJA

 

Ének: Hozsanna 2/1 Biblia: Iz 63, 16b-17. 19b;64, 1. 2b. 3-8  1Kor 1, 3-9  Mk 13, 33-37.

A Biblia egyértelmű tanítása szerint az egykor elkezdődött világfolyamat végére Isten teszi rá a befejezést jelentő pontot. Jézus nyíltan megmondta, hogy ennek idejét Istenen kívül senki sem tudja! Ennek ellenére a Szentírást önkényesen értelmező szekták előszeretettel jósolgatják a világvég időpontját.

A természet tudósai nem tartják kizártnak, hogy bizonyos kozmikus katasztrófák pusztítják el a földet, vagy az egész világmindenséget. Érdekes, hogy e véleményekkel egybehangzóan csengenek Jézus szavai, amelyekkel a világ végét jelöli. Az elsötétedő Nap, a világosságát vesztő Hold, a lehulló csillagok lesz a nyitánya, vagy mondhatjuk „díszlete” Jézus második, dicsőséges eljövetelének. A hívő embernek természetesen nem kell rettegéssel gondolnia a nagy nap eljövetelére. Newman kardinális írja: „Krisztusra gondolva kell élni: miként jött el egykor, s miként fog eljönni újból. Vágyódni második eljövetele után, és hálás szeretettel emlékezni az elsőre”.

Miatyánk, Üdvözlégy, Hozsanna 9/1. vagy taizei énekek.

2017. november 26., vasárnap

Évközi 34. vasárnap


 
Hirdetések
 
Köszönjük a karitász gyűjtésre felajánlott adományokat. Budakalászon 134789 Ft-ot, Szentistvántelepen 105935 Ft-ot továbbítottunk a célra.
A héten elsőpéntek.
Közös adventi koszorúkötést szervezünk december 2-án, szombaton, 9-11 között, a szentistvántelepi hittanteremben. Részletek a kitett szórólapokon.
December 2-án 16 órától Mikulásvárás lesz a Szentistvántelepi templomban, közben Wass Albert: Mese az erdőről című zenés mesejátékát adják elő a cserkészek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Jövő vasárnap elsővasárnap. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.
A Hangművelő Szalonzenekar koncertje 2017. december 3-án vasárnap 17 órai kezdettel ( a szentmise előtt) a kalászi templomban lesz.
Advent első vasárnapján a 10 órás szentmiséről útjára indul a "Szent Család". Aki szívesen befogadná otthonába a képet, majd továbbvinné egy másik családhoz, iratkozzon fel a szentistvántelepi templom előterébe kihelyezett jelentkezési lapra.
Közeledik az Egyházi év vége. Köszönjük mindenkinek, aki már befizette az Egyházközségi hozzájárulását.
Budakalászon 284-en járultak hozzá az Egyházközség működéséhez a nyilvántartásban szereplő 470 egyházközségi tagból.
Szentistvántelepen 199 járultak hozzá az Egyházközség működéséhez a nyilvántartásban szereplő 356 egyházközségi tagból.
Az elsőáldozásról való tájékoztató elkészült, mely a hitoktatóktól illetve a sekrestyében kérhető.
 
 
 
Szombat 18 Anitáért és Erikáért
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 Táskai nagyszülőkért
Budakalász 18 Katona Máriáért
Hétfő Budakalász 18 + testvér
Kedd Szentistvántelep 18 Lazanyi család
Szerda Budakalász 7 + Monostori György
Csütörtök Szentistvántelep 18 + G Nagy Lászlóért és Paula édesanyjáért
Péntek Budakalász 18 + Réczés András atya
Szombat 18 + Borbála és János szülőkért és Aranka testvérért
Vasárnap (Advent 1. vas.)
Budakalász 8 hívekért
Szentistvántelep 10 Borbáláért és édesanyjáért
Budakalász 18 + Mirk Istvánné Éva
A héten Szt. András apostolnak lesz ünnepe.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

 

„TÁRJÁTOK KI A SZÍVETEKET" ADVENTI GYŰJTÉS

A Szent Ferenc Karitász Csoport a helyi Képviselő-testületekkel közösen Adventi gyűjtést hirdet a budakalászi rászoruló betegek, idősek, családok karácsonyi megajándékozására.

December 10.-ig az alábbi adományokat várjuk mindkét templomba:

A templomok előterében elhelyezett PSZICHIÁTRIA feliratú nagy dobozba a Luppa-tó melletti pszichiátrián élő közel 90 gondozott részére gyűjtünk,- figyelembe véve a helyi előírásokat, igényeket és lehetőségeket- kizárólag új, felnőtt méretű, férfi-női sapkát-sálat, nem romlandó édességeket diabetikus és hagyományos kivitelben is, szaloncukrot, pipere cikkeket. (Az ömlesztve gyűjtött adományokat a Karitász Csoport fogja egységesen szortírozni és csomagolni, ezért kérjük ne csomagolják be előre!)

A helyi rászoruló idősek részére a november 26.-án kitett, üres, kis méretű cipős dobozokba kérünk előre becsomagolt ajándékcsomagokat,- figyelembe véve az eltarthatóságot és a praktikus felhasználhatóságot is- lehetőleg a következő tartalommal: gyertya, tea, kávé, kakaó, diabetikus édesség, szaloncukor, pipere cikk, lekvár, méz, nutella, száraz sütemény, mézeskalács. Általános tartós élelmiszert (pl. liszt, cukor) most nem kérünk! A dobozokon kérjük megjelölni, hogy inkább férfi vagy nő részére szánják-e!

2017. november 18., szombat

Évközi 33. vasárnap


 
Hirdetések
 
Ma országos gyűjtés van a Karitász javára.
Csütörtökön lesz a Babaklub idei következő alkalma 10-12-ig.
Szentségimádás lesz az eucharisztikus kongresszusra készülve november 25-én szombaton az esti szentmise előtt 5 órától.
Jövő vasárnap a 10-es szentmise gitáros lesz.
Az elsőáldozásról való tájékoztató elkészült, mely a hitoktatóktól illetve a sekrestyében kérhető.
 
Keresztelő
November 25-én Miriszlay Anita részesül a beavató szentségekben az esti szentmise keretében.
November 26-án Detrich Ágnes Piroska részesül a keresztség szentségében.
 
Temetés
Marosi Jenőné (sz.: Gyurkovics Mária)  testvérünk temetése kedden lesz a katolikus temetőben.
Adj Uram örök nyugodalmat neki!
 
 
 
 
Szombat 18 + szülőkért: Imrééért és Erzsébetért
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Abendschein szülőkért és Károly testvérért
Budakalász 18 + Schmidt Kohlberger és Fortwingel családokért
Hétfő Budakalász 18 szabad
Kedd Szentistvántelep 18  egyházközségünkért, Szt. István tiszteletére
Szerda Budakalász 7 szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 Bözsike néniért
Péntek Budakalász 18 gyermekekért és hozzátartozóikért
Szombat 18 + szülőkért: Imrééért és Erzsébetért
Vasárnap (Krisztus a Mindenség Királya)
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Abendschein szülőkért és Károly testvérért
Budakalász 18 + Schmidt Kohlberger és Frtingel családokért
A héten Szűz Mária bemutatására, Szt. Cecíliára, a szent vietnami vértanúkra és Szt. Katalinra  emlékezünk.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 A Hangművelő Szalonzenekar

szeretettel MEGHÍVJA Önt és családját

 

 

Téli mesék

·     avagy karácsonyvárás gyermeki lélekkel

 

című adventi koncertjére

 

a budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása templomba,

 

2017. december 3-án vasárnap

17 órára.

 

 

Műsoron: furulyaátiratok Purcell, Vivaldi, Corelli, Bach, Mozart, Schubert, Csajkovszkij, Bartók műveiből.

 

A belépés díjtalan! A koncert után 18 órakor szentmise kezdődik.

2017. november 12., vasárnap

Évközi 32. vassárnap


 
Hirdetések
 
Köszönöm szépen mindazoknak munkáját, akik tegnap segítettek a szentistvántelepi templomkert őszi takarításában.
A Nagypapa-Nagymama Klub következő találkozója november 14-én kedden a szokott időben,  16:30-kor lesz a Szentistvántelepi Plébánia hittantermében. Mindenkit szeretettel várunk. Feladat: elolvasni a Szentírásban a  Mt 8,23-27 (vihar lecsendesítése).
November 19-én, vasárnap a szentmisék végén a Szent Ferenc Karitász Csoport a megáldott kenyereket osztja családonként a Híveknek, Szent Erzsébetre emlékezve, hálás köszönetet mondva az egész éves támogatásért! Kérjük imáikat a rászoruló betegekért, idősekért, magányosakért, nagycsaládosakért és kallódó gyermekekért!
Szentségimádás lesz az eucharisztikus kongresszusra készülve november 25-én szombaton az esti szentmise előtt 5 órától.
Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Karitász javára.
 
Keresztelő
November 18-án Boros Bálint részesül a keresztség szentségében.
 
 
 
Szombat 18 + Tősér József (halálának 5. évf.)
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Pár János és neje Anna
Budakalász 18 + Szabó Ferenc
Hétfő Budakalász 18 + Imre
Kedd Szentistvántelep 18  szabad
Szerda Budakalász 7 szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 Bözsike néniért
Péntek Budakalász 18 gyermekekért és hozzátartozóikért
Szombat 18 + szülőkért: Imrééért és Erzsébetért
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Abendschein szülőkért és Károly testvérért
Budakalász 18 + Schmidt Kochberger és Fartingel családokért
A héten nemzetünk szentjeire és boldogjaira, Nagy Szt. Albert püspökre és Skóciai Szt. Margitra emlékezünk.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

Szt. Erzsébet ünnepére

 Szent Erzsébet, világító példádon felismerheti a világ, mire képesítheti a szeretet, a hit és az alázat a keresztény lelket. Szíved minden erejével egyedül és csupán Istenedet szeretted, tiszta és bensőséges szeretetet ajándékoztál neki. Ezért már itt a földön megízlelhetted a mennyország örömeit és gyönyörűségeit, amelyek azokra a lelkekre várnak, akik hivatalosak az imádásra méltó isteni Bárány lakomájára. Földöntúli világosság, rendíthetetlen hit töltött el téged. Az Evangélium nemes leánya voltál. Felebarátodban Urunkat, Jézus Krisztust láttad. Ezért lelted örömedet abban, hogy a szegényekkel legyél, nekik szolgálj, felszárítsd könnyeiket, bátorságot önts beléjük, mindenféle szükséges szolgálatot teljesíts irántuk betegségeikben és szenvedéseikben egyaránt, amelyeknek mi, emberek, alávetettek vagyunk. Szeretetre méltó Szent Erzsébet! Téged egészen különleges módon szeretett Isten. Légy most a mennyben lelkünk oltalmazója, és segíts minket, hogy mindjobban tetszhessünk Jézusnak! A magas mennyből tekints le reánk! Tekinteted már súlyos betegségekből meggyógyított embereket itt a földön. Mi itt élünk a világban, ebben a rossz, romlott, az Isten ügyeivel szemben közönséges világban. Ezért fordulunk hozzád bizalommal. Kérd az úrtól értelmünk megvilágosodását és akaratunk megerősödését, hogy megtaláljuk lelkünk békéjét és az igaz szeretetet. Amen.
(IX. Pius pápa)

2017. november 5., vasárnap

Évközi 31. vasárnap


 
Hirdetések
 
Ma elsővasárnap van. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.
Csütörtökön lesz a Babaklub idei következő alkalma 10-12-ig.
A szentistvántelepi templomkert őszi takarításához kérjük a testvérek segítségét, mely jövő szombaton, november 11-én lesz 9-től.  Eszközöket kérjük, hozzunk magunkkal.
Ma a reggeli szentmiséken avattuk fel az új ministránsokat. Isten éltesse őket!
 
Keresztelő
November 5-én Győri Gergő részesül a keresztség szentségében.
 
 
 
Szombat 18 közéletünk tisztulásáért
Vasárnap
Budakalász 8 hívekért
Szentistvántelep 10 Fehér szülőkért és testvérekért
Budakalász 18 Markuj család elhunyt tagjaiért
Hétfő Budakalász 18 + Scherer György
Kedd Szentistvántelep 18 + Gizella és Aladár
Szerda
Budakalász 7 + édesanya
Csütörtök
Szentistvántelep 18 szabad
Péntek Budakalász 18 hálából
Szombat 18 Szentistvántelep szabad
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Pár János és neje Anna
Budakalász 18 + Szabó Ferenc
A héten a Lateráni bazilika felszentelésére, Nagy Szt. Leó pápára és Tours-i Szt. Mártonra emlékezünk.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

 

Szt. Márton ünnepére

 

Egy hideg téli napon Márton találkozott egy koldussal, aki Amiens kapujánál üldögélt. A koldusnak semmi meleg holmija sem volt, amivel didergő tagjait befedhette volna, és Márton is csak katonaköpönyegét viselte. A szegény koldus segítséget kért az arra járóktól, de egyik a másik után csak elment mellette. Márton abban a pillanatban megértette, hogy neki kell segítenie. De mit tegyen? Hiszen a köpenyén kívül semmi sem volt nála. Erre fogta a kardját, amelyet jó katonaként magánál hordott, kettévágta a köpenyt, a felét odaadta a koldusnak, a másikat meg saját magán húzta össze. A körülötte állók kinevették, mert furcsán nézett ki a fél köpenyben. De mások szégyenkeztek is, mert tehettek volna valamit, mégsem segítettek.

A következő éjszakán Mártonnak álma volt: Krisztust látta, amint azt a fél köpenyt viselte, amely a fagyoskodó koldusnak jutott.

Az Úr pedig azt mondta: „Márton adta rám ezt a köpenyt, pedig még meg sincs keresztelve.” Márton felismerte, hogy Isten kegyelme működött általa, s azután meg is keresztelkedett.

 

Minden nap találkozunk valakivel. Gyakran alig vesszük észre az embereket. Máskor azonban többet látunk bennük. Egy pillantás a szívünkig hatol, valahogy megmarad bennünk egy szó, egy mozdulat részvétet kelt. A találkozások olykor megváltoztatják az életet. Krisztus keresztezi a mi utunkat is, rejtőzködőn, a mindennapok világában, azokban az emberekben, akikkel együtt élünk.

 

Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Éber figyelemmel, nyitott szívvel, a jóra kész akarattal áldottad meg őt. Beteljesült benne Jézus szava:

„Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek.”

 

Istenünk, Te úgy akartad, hogy az emberekben találjunk meg téged, reményükben és örömükben, félelmeikben és aggodalmaikban. Segíts, hogy soha el ne felejtsük: minden ember a Te gyermeked, sőt testvéred és nővéred.