2017. május 20., szombat

Húsvét 6. vasárnapja


Húsvét 6. vasárnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Május 21.


Hirdetések
Nagy szeretettel köszöntjük az elsőáldozókat Budakalászon:
Berta András                      Berkes Boldizsár Csók Virág Mária
Czink Napsugár                 Gregus Míra Anna             Hornung Villő     
Kozák Kinga                      Kozák Amadea                   Mészáros Botond
Nagy Boglárka                   Lihi Benedek                      Okányi Csenge    
Rajnai Alex                        Soltész Viktória                 Szabó Gréta
Széplaki T. Áron Temesi-Farkas Tünde Winkler Mátyás
Május hónapban minden este égi Édesanyánkat Máriát köszöntjük
½6-kor Budakalászon, Telepen az esti szentmisék előtt.
Május 21-én este 19 órakor a hangművelő szalonzenekar tart női vonalak koncertet a Kalászi templomban.
Június 1-től az esti misék 7 órakor kezdődnek.
Elsőáldozás Szentistvántelepen május 28-án 10 órakor lesz.
Karitász egy tál étel akcióját folytatva adományokat kér a hátsó perselybe gyermekek és rászorulók nyári étkeztetésére. A Nagyböjtben felajánlott adományokból 250 adag ételt tudtunk kiosztani.
Június 11-én vasárnap ½ 11-kor szabadtéri szentmise lesz a Faluház udvarában. (aznap nem lesz Telepen mise).
Keresztelés
Balogh Ketrin Sarolta és Szabó Milán Ottó keresztelése május 20-án ½ 1-kor lesz a Kalászi templomban.
Szlivka Domonkos keresztelése május 21-én 11 órakor lesz a Telepi templomban.
Kazaki-Krsják Tamás és Lohoczki-Krsják Dávid keresztelése május 21-én ½ 12-kor lesz a Kalászi Templomban.
Monspart Dániel keresztelése május 27-én ½ 5-kor lesz a Kalászi templomban.
Dienes Róza keresztelése május 28-án ½ 4-kor lesz aKalászi templomban ezt a Keresztelést Lukovits Milán atya tartja.
Házasság Május 20-án 16 órakor fogad örök hűséget Ludányi Zsófia és Sebestyén János a Kalászi templomban. Az esküvőt Lengyel Donát OFM celebrálja.
Május 26-án 17 órakor mondják ki az igent egymás életére Ágoston Dániel és Narancsik Andrea


Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 +János és Mária szülőkért, gyermekeikért Lászlóért és Ferencért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +szülők és testvérért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Schmidt Sebestyénért és nejéért Fridáért
Hétfő Budakalász 17.30 litánia 18 +Reich Lajos 1évf
Kedd Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 litánia 18 óra +szülők és nagynéni
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra +Villányi László 2. évf.
Péntek Budakalász 17.30 litánia, 18 óra +szülők és nagyszülőkért
Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 szabad
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +idős Tősér József és neje Margitért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Schmidt Máriáért
 
Szent Imre Tábor Plébániai hittanos napközis tábort szervezünk július 18-22-ig. Várjuk a 1-6 osztályos diákokat, reggel 8-tól délután 4-óráig. Költsége 900Ft/nap étkezéssel. Jelentkezési határidő június 19-ig. Szórólapot az újságos asztalnál találunk.
Június 3-án  a Csiksomlyói misével egyidőben mise lesz Pilisszántón. A misét bemutatja Fazakas Gusztáv tiszaszigeti atya. Gyalogos zarándoklatot szervezünk aznap ¾ 6-os gyülekezéssel a Kálváriától Pilisszántóra.
A héten Szent Rita, Szűz Mária a keresztények segítsége, Tiszteletre méltó Szent Béda, Néri Szent Fülöp és Cantebury Szent Ágoston püspök ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Ferenc pápa Jézus szeretete nem ismer határokat

A keresztények küldetése az, hogy örömet adjanak az embereknek – hangsúlyozta homíliájában a pápa a Szent Márta-ház kápolnájában május 18-án, csütörtökön reggel bemutatott szentmisén.

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket” (Jn 15,9–11). Ferenc pápa Jézusnak abból a megállapításából indult ki homíliájában, hogy az ő szeretete végtelen. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy maradjunk meg szeretetében, mert az az Atya szeretete, és arra szólít, hogy tartsuk meg parancsolatait. Természetesen a tízparancsolat az alap, de követni kell mindazt, amit Jézus tanított nekünk, ezek a mindennapi élet parancsolatai, amelyek a keresztény ember életmódját jelentik. Hosszú a parancsolatok listája, amit Jézus elénk tár, de a lényege csupán egyvalami: az Atya szeretete Jézus iránt és irántunk.

Sokféle szeretet létezik – állapította meg a pápa –, ilyen a pénz szeretete, a hiúság, a páváskodás szeretete, a büszkeség, a hatalom szeretete, amikor sok igazságtalanságot is elkövetünk, hogy még nagyobb hatalmunk legyen… Ezek azonban másfajta szeretetet jelentenek, nem Jézus és az Atya szeretetét. Ő azt kéri tőlünk, hogy maradjunk meg szeretetében, ami az Atya szeretete. Gondoljunk azokra a másféle szeretettípusokra, amelyek eltávolítanak minket Jézus szeretetétől. Ott van aztán a szeretet mértéke is: aki félig szeret, az nem szeret. Más dolog kedvelni, és más szeretni – figyelmeztetett a szentatya. Szeretni több, mint kedvelni. Mi tehát a szeretet mértéke? A szeretet mértéke az, ha határtalanul szeretünk. Ha betartjuk a parancsolatokat, amiket Jézus szabott nekünk, akkor megmaradunk Jézus szeretetében, ami egyenlő az Atya szeretetével. Határtalanul. Enélkül a szeretet langyos vagy érdekvezérelt.

„Uram, de miért emlékeztetsz minket ezekre a dolgokra?” – kérdezhetjük. „Azért, hogy az én örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök teljes legyen.” Ha az Atya szeretete jön Jézushoz, Jézus a szeretet útját tanítja nekünk, mely a nyitott szív, a határtalan szeretet és a többi, másféle szeretet mellőzése. Az Úr iránti nagy szeretet az, ha megmaradunk ebben a szeretetben, és örömet érzünk. A szeretet és az öröm ajándék, melyet kérnünk kell az Úrtól – buzdított Ferenc pápa.

Ezzel kapcsolatban egy rövid történetet mondott el: egy papot kineveztek püspökké. Elment idős édesapjához, hogy elújságolja a hírt. Az idős férfi már nyugdíjas volt, egyszerű, alázatos ember, aki egész életében munkásként dolgozott, nem járt egyetemre, de egy egész élet bölcsességét gyűjtötte össze. Csupán két dolgot tanácsolt a fiának: „Engedelmeskedj, és adj örömet az embereknek.” Ez az ember megértette, hogy engedelmeskedni kell az Atya szeretetének, nem törődve más szeretettel, engedelmeskedni kell ennek az ajándéknak, aztán pedig örömet kell adni az embereknek – magyarázta a szentatya. Majd így folytatta tanítását: Mi, keresztények, világi hívők, papok, szerzetesek, püspökök örömet kell hogy adjunk az embereknek. Hogy miért? A szeretet útja miatt, minden érdek nélkül, csak a szeretet útja miatt. A mi keresztény küldetésünk az, hogy örömet adjunk az embereknek.

Homíliája végén Ferenc pápa így fohászkodott: „Ahogyan a mai liturgiában imádkoztuk, az Úr őrizze meg ezt az ajándékot, hogy megmaradjunk Jézus szeretetében, és örömet adhassunk az embereknek!”

2017. május 13., szombat

Húsvét 5. vasárnapja


Hirdetések
Május hónapban minden este égi Édesanyánkat Máriát köszöntjük
½6-kor Budakalászon, Telepen az esti szentmisék előtt.
A temető kerítésének szerkezete elkészült. A héten folytatják a konténertárolót és a földmunkákat. Ezt az esős idő miat nem fejezték be. A hátsó perselyben a temetőkerítésre kérünk adományokat.
Május 14-én a 10-es mise után misztériumjáték bábelőadás lesz a telepi templomban.
Május 14-én ½ 5-kor öröm utat járunk a Kálváriától a Kalászi templomig.
Május 21-én este 19 órakor a hangművelő szalonzenekar tart női vonalak koncertet a Kalászi templomban.
Elsőáldozás Budakalászon Május 21-én reggel 8-kor Szentistvántelepen május 28-án 10 órakor lesz.
Nagy szeretettel köszöntjük egyházközségünk legfiatalabb tagját Grébecz Elizát, aki május 9-én született.
Keresztelés Soltész Csenge Kincső keresztelése május 14-én ¾ 9-kor lesz a Kalászi templomban.
Balogh Ketrin Sarolta és Szabó Milán Ottó keresztelése május 20-án ½ 1-kor lesz a Kalászi templomban.
Szlivka Domonkos keresztelése május 21-én 11 órakor lesz a Telepi templomban.
Kazaki-Krsják Tamás és Lohoczki-Krsják Dávid keresztelése május 21-én ½ 12-kor lesz a Kalászi Templomban.
Monspart Dániel keresztelése május 27-én ½ 6-kor lesz a Kalászi templomban.
Házasság Május 20-án 16 órakor fogad örök hűséget Ludányi Zsófia és Sebestyén János a Kalászi templomban
Temetés Horváth Gyula testvérünk temetése május 19-én 13 órakor lesz a Katolikus temetőben. Gyászmisét ajánlunk fel lelkiüdvéért aznap 16 órakor a Kalászi templomban.


Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 +Szülőkért és nagyszülőkért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Ilona és Emilia
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Deutsch szülőkért
Hétfő Budakalász 17.30 litánia 18  gyermek gyógyulásáért
Kedd Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra Egyházközségünkért Szent István tiszteletére
Szerda Budakalász 17.30 litánia 18 óra hálából
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra +Lórántért
Péntek Budakalász 17.30 litánia, 18 óra +Tóth Gusztávné Terézért
Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 +János és Mária szülőkért, gyermekeikért Lászlóért és Ferencért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +szülők és testvérért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Schmidt Sebestyénért és nejéért Fridáért
 
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról.
Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
 
Május 18-án 19 órakor a Faluházban dr. Győrfi Károly tart előadást a keresztényüldözés napjainkban.
 
Május 20-án plébániai nap lesz Szentistvántelepen.
 
A héten Nepumuki Szent János, Szent Első János pápa és Sziénani Szent Bernardin napja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Ferenc pápa Isten népe mindig úton van

„Isten megmutatkozott a történelemben. Üdvösségének nagy és hosszú története van.” Reggeli homíliájában, a Szent Márta-ház kápolnájában május 11-én bemutatott szentmisén az Apostolok cselekedeteiből vett napi olvasmányból (ApCsel 13,13–25) indult ki a szentatya.

Szent Pál ahhoz, hogy Jézusról beszéljen, Izrael népének Egyiptomból való kivonulásától kezdi. Isten üdvössége úton van az idők teljessége felé – mondta ezzel kapcsolatban Ferenc pápa. Szentekkel és bűnösökkel teli út ez. Az Úr vezeti népét – a jó és rossz pillanatokkal, a szabadsággal és a rabszolgasággal együtt – a teljesség felé. A végén ott áll Jézus. Itt nem ér véget a történet. Jézus elküldte nekünk a Szentlelket, aki emlékeztet Jézus üzenetére, és segít megértetni azt, hogy utána elindul egy második út. Az Egyház így halad előre számos szenttel és bűnössel, kegyelem és bűn között.

Ez az út arra szolgál, hogy megértsük Jézus személyét, és elmélyítsük a hitet, valamint hogy megértsük az erkölcsöt, a tízparancsolatot. Ami egykor normálisnak tűnt, nem volt bűn, ma már halálos bűn. „Gondoljunk csak a rabszolgaságra. Az iskolában megtanultuk, hogy mit tettek a rabszolgákkal: egyik helyről a másikra vitték, majd eladták őket. Latin-Amerikában adták-vették őket… Ez halálos bűn!” – hangsúlyozta a szentatya. „Ma ezt mondjuk, de akkor nem volt az. Sőt voltak, akik azt mondták, hogy megengedhető, mert azoknak az embereknek nincs lelkük. Előre kellett haladni ahhoz, hogy jobban megértsük a hitet, az erkölcsöt. Hála Istennek, hogy ma nincsenek rabszolgák! – mondhatnánk. De vannak, sokan! – figyelmeztetett a pápa. – Csak ma már tudjuk, hogy ez halálos bűn. Mára előrébb jutottunk. Korábban a halálbüntetés is elfogadott volt, ma viszont elfogadhatatlan.”

Ez érvényes a vallásháborúkra is – állapította meg Ferenc pápa. – A hit és az erkölcs tisztázása során jelen vannak a szentek, akiket mindenki ismer, és a rejtett szentek is. Az Egyház tele van ilyen ismeretlen szentekkel; ez az életszentség visz bennünket előre az idők második teljessége felé, amikor végül eljön az Úr. Isten így akarta megismertetni magát népével: az úton haladva.

Isten népe mindig úton van. Amikor megtorpan, rabbá válik egy istállóban, mint egy szamár. Nem ért semmit, nem lép előre, nem mélyíti el a hitet, a szeretetet, és nem tisztítja meg a lelkét. De létezik az idők harmadik teljessége – ez pedig a mi időnk. Mindannyian úton vagyunk saját időnk teljessége felé. Elérkezik az idő beteljesedése, az élet véget ér, és találkoznunk kell az Úrral. Ez a mi személyes pillanatunk, bár a második úton haladunk, ami Isten népe idejének második teljessége. Mindannyian úton vagyunk. Gondoljunk csak arra, hogy az apostoloknak, a prédikátoroknak, az elsőknek meg kellett értetniük az emberekkel, hogy Isten szerette és kiválasztotta a mindig úton lévő népét – fogalmazott a szentatya.

Jézus elküldte a Szentlelket, hogy elindulhassunk az úton. A Szentlélek ösztönöz bennünket, hogy az úton járjunk: ez Isten irgalmasságának hatalmas műve, és mindannyian úton vagyunk a személyes időnk teljessége felé.

Amikor gyónunk, tegyük fel a kérdést: a vétkeink miatti szégyenen túl megértjük-e, hogy az a lépés, amit teszünk, egy lépés az úton az idők teljessége felé? Istentől bocsánatot kérni nem automatikus dolog – figyelmeztetett a pápa. – Meg kell értenünk, hogy úton vagyunk, úton lévő nép vagyunk, és egy nap – talán ma, holnap vagy harminc év múlva – szemben találjuk magunkat az Úrral, aki sosem hagy minket magunkra, hanem elkísér az úton. Gondoljunk erre! Amikor gyónni megyünk, gondolunk-e erre? És arra, hogy úton vagyunk? Hogy egy lépés ez az Úrral való találkozás felé, a mi időnk teljessége felé? Ez Isten irgalmasságának nagy műve – zárta homíliáját Ferenc pápa.

2017. május 6., szombat

Húsvét 4. vasárnapja


Húsvét 4. vasárnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Május 7.


Hirdetések
Anyák napja van. Isten éltesse az édesanyákat.
Május hónapban minden este Égi Édesanyánkat Máriát köszöntjük
½6-kor Budakalászon, Telepen az esti szentmisék előtt.
Jópásztor vasárnapján –hivatások vasárnapja van. Szeretettel köszöntjük Szivák Tamást, aki hivatásáról fog tanúságot tenni.
Elsővasárnap van a Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
Reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
A temető kerítésének szerkezete elkészült. A héten folytatják a konténertároló és a földmunkákat.
A hátsó perselyben a temetőkerítésre kérünk adományokat.
Nagypapa nagymama klub lesz kedden május 9-én ½ 5-től Telepen.
Május 14-én a 10-es mise után misztériumjáték bábelőadás lesz a telepi templomban.
Május 14-án 1/2 5-kor öröm utat járunk a Kálváriáról a Budakalászi templomba.
Május 21-én este 19 órakor a hangművelő szalonzenekar tart női vonalak koncertet a Kalászi templomban.
Elsőáldozás Budakalászon Május 21-én reggel 8-kor Szentistvántelepen május 28-án 10 órakor lesz.
Nagy szeretettel köszöntjük Egyházközségünk legfiatalabb tagjait:
Farkas Majk Mátét aki nagypénteken született és
Stefler Pannát, aki Húsvétkedden született
Keresztelés
Malárik Noémi Gréta és Bábel Regina keresztelése május 7-én ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Soltész Csenge Kincső keresztelése május 14-én ¾ 9-kor lesz a Kalászi templomban.
Temetés
Hajnal Imre temetése május 9-én 12-kor lesz a katolikus temetőben.
Németországból kaptuk a hírt, hogy Kohlberger Jánosné Kurtz Anna március 7-én elhunyt. Temetése április 7-én volt Oberweissach-ban.
 Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 +Lorántért
Vasárnap:           Budakalász 8 hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Antalért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Szászi Mihályért
Hétfő Budakalász 17.30 litánia 18  Hálábó Jézus és Mária szíve tiszteletére
Kedd Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra +Imre gyászmise
Szerda Budakalász 17.30 litánia 18 óra szabad
csütörtök Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra +Lórántért
Péntek Budakalász 17.30 litánia, 18 óra +szülőkért és testvérért
Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 +Szülőkért és nagyszülőkért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Ilona és Emilia
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Deutsch szülőkért
 
Élő Rózsafüzér zarándoklatot május 13-án, szombaton lesz. Budakalászról Máriaremetére zarándokolunk. Táv 21 km.  Találkozunk:reggel 06.55-kor, Lenfonó HÉV-megállóban. 19 órakor szentmise lesz Máriaremetén. Rövidebb távra is lehet vállalkozni.
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról.
Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
 
Május 20-án plébániai nap lesz Szentistvántelepen.
A héten Szent Néreusz és Achilleusz vértanúk és Pongrác, Szervác és Bonifác napja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Ferenc pápa Ne legyünk merevek, imádkozzunk a merev emberekért, hogy növekedjenek a szelídségben

Az Egyházban ma is vannak emberek, akik a merevséget felhasználva takargatják bűneiket – fogalmazott Ferenc pápa a Szent Márta-házban tartott reggeli szentmiséjén május 5-én.

Az Apostolok cselekedeteiből (ApCsel 9,1–20) származó első olvasmányt kommentálva a pápa Szent Pál alakjáról szólt, aki hajthatatlan üldözőből az evangélium szelíd és türelmes hirdetőjévé vált.
Saul neve első alkalommal István megkövezésekor jelenik meg. Saul egy merev, idealista fiatalember volt, aki meg volt győződve a törvény merevségéről. Merev volt, de becsületes – tette hozzá a pápa. Jézus azonban elítélte a mereveket, akik nem voltak becsületesek. Ők a kettős életet élő merevek: szépnek és becsületesnek mutatkoznak, de amikor senki sem látja őket, csúnya dolgokat művelnek. Saul azonban becsületes volt, hitt. Amikor ezt mondom, arra a sok fiatalra gondolok, akik ma a merevség kísértésébe esnek az Egyházban – jegyezte meg a pápa. Vannak köztük, akik becsületesek és jók, imádkoznunk kell, hogy az Úr segítse őket növekedni a szelídség útján.
Mások a merevséget használják fel gyarlóságaik, bűneik, személyiségzavaraik leplezésére és a mások fölé kerekedésre. Ferenc pápa megállapította, hogy Saul ebben a merevségben nőtt fel és nem képes tolerálni azt, ami számára eretnekség, ezért elkezdi üldözni a keresztényeket. De legalább a gyermekeket életben hagyta – tette hozzá keserűen a szentatya. Ma már ez sincs így. Saul tehát Damaszkuszba indul, hogy elfogja a keresztényeket és fogolyként Jeruzsálembe vigye őket. Az út során azonban találkozik egy emberrel, aki a szelídség nyelvén szól: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?”
A merev fiatalemberből merev, de becsületes felnőtt lett, majd gyermekké vált és hagyta, hogy az Úr vezesse oda, ahová hívta. Az Úr szelídségének ereje. Saulból tehát Pál lesz, aki a végsőkig hirdeti az Urat és szenved érte. Így van ez! Ez a férfi saját tapasztalatából prédikált másoknak, egyik oldalról a másikra került: üldözötté vált, akinek sok problémája volt az Egyházban is, el kellett szenvednie, hogy saját keresztényei is vitatkoztak egymással. Azonban ő, aki korábban a törvény buzgóságával üldözte az Urat, azt mondja a keresztényeknek: „Ugyanúgy, ahogy eltávolodtatok az Úrtól, vétkeztetek testben és lélekben, és minden egyéb módon, épp úgy most legyetek tökéletesek, dicsőítsétek meg Istent tagjaitokban!”
Létezik párbeszéd az önteltség, a merevség és a szelídség között – mondta a pápa. Létezik párbeszéd egy becsületes ember és Jézus között, aki kedvesen szól hozzá. Ezzel aztán elkezdődik ennek az embernek a története, akit fiatalemberként megismertünk István megkövezésekor és aki majd úgy végzi, hogy elárulják. Egyesek számára Szent Pál élete kudarc, ahogy Jézusé is.
Ez a keresztény útja: előrehaladni azon a nyomon, amelyet Jézus hagyott a prédikációi, szenvedése, keresztje és feltámadása által. Kérjük ma Sault különösen a merevek érdekében, akik jelen vannak az egyházban; azokért a merev és becsületes emberekért, akik lelkesek, de tévednek. Kérjük továbbá az álszent merevekért, akik kettős életet élnek, akiknek Jézus azt mondta: Tegyétek meg azt, amit mondanak, de azt ne, amit cselekszenek. Imádkozzunk ma a merev emberekért! – kérte péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa.

2017. április 29., szombat

Húsvét 3. vasárnapja


Hirdetések


A temető kerítésének szerkezete elkészült. A héten a konténertároló és a földmunkák befejezését végzik.

A héten elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket pénteken fogom felkeresni.

Jövő vasárnap jópásztor vasárnapján szeretettel várjuk Szivák Tamást, aki hivatásáról fog tanúságot tenni.

Májusban minden este litániát imádkozunk Budakalászon, Szentistvántelepen a Szentmisék előtt.

Csütörtökön baba-mama klub lesz Szentistvántelepen.

Május 20-án plébániai nap lesz Szentistvántelepen.

Nagy szeretettel köszöntjük Egyházközségünk legfiatalabb tagjait:

Farkas Majk Mátét aki nagypénteken született és

Stefler Pannát, aki Húsvétkedden született

Keresztelés

Antal Kristófot keresztelése április 3-án 11 órakor lesz szentistvántelepen.

Balatoni Boglárka Valéria keresztelése április 30-án lesz Szentistvántelepen.

Szmerka Zsigmond Ádám keresztelése április 30-án ½ 12-kor lesz a Szentistvántelepi templomban.

Malárik Noémi Gréta és Bábel Regina keresztelése május 7-én ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.

Hajnal Imre temetése május 9-én 12-kor lesz a katolikus temetőben.

 
 
Keresztelés
Antal Kristófot keresztelése április 3-án 11 órakor lesz szentistvántelepen.
Balatoni Boglárka Valéria keresztelése április 30-án lesz Szentistvántelepen.
Szmerka Zsigmond Ádám keresztelése április 30-án ½ 12-kor lesz a Szentistvántelepi templomban.
Malárik Noémi Gréta és Bábel Regina keresztelése május 7-én ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Hajnal Imre temetése május 9-én 12-kor lesz a katolikus temetőben.
 
A héten Szent József a munkás, Szent Atanáz, Szent Fülöp és Jakab, Szent Flórián és boldog Gizella emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.Szombat Szentistvántelep 18.00 +Schütz Tiborért, Mária és Rozália édesanyákért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Szülőkért
       Budakalász 18 óra +Kalászi Ferencért és +szülőkért
Hétfő Budakalász 17.30 litánia 18  +Károlyi Anikóért
Kedd Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 litánia 18 óra +édesanyáért
csütörtök Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra Gizelláért és Hermina gyógyulásáért
Péntek Budakalász 17.30 litánia, 18 óra +Gizelláért
Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 +Lorántért
Vasárnap:           Budakalász 8 hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Antalért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Szászi Mihályért
 
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról.
Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13


Ferenc pápa A Lélek tesz szabaddá kompromisszumok és merevség nélkül

Ne felejtsük el, hogy a mi hitünk egészen konkrét, és elutasítja a kompromisszumot és az eszményítést – fogalmazott a szentatya április 24-én reggeli homíliájában, amellyel a Szent Márta-ház kápolnájában újrakezdte a nagyhét eleje óta szünetelő reggeli elmélkedéssorozatát.

 

A szentmisén részt vett a kilenctagú bíborosi tanácsadó testület, a C9, amely hétfőtől szerdáig ülésezik Ferenc pápa jelenlétében a Vatikánban. A pápa homíliájában a Szentlélek adta szabadságról beszélt, és arról, hogy az evangéliumot kompromisszumok és merevség nélkül kell hirdetni.

Nikodémus és Jézus találkozásának evangéliumi története (Jn 3,1–10) kapcsán a szentatya arra a szeretetre és türelemre utalt, amivel a Názáreti lassan bevezeti a titokba a farizeust: felülről, a Lélekből kell újjászületni, egyik mentalitásból egy másik gondolkodásmódba kell átlépni. Az olvasmányban a béna meggyógyítása miatt kérdőre vont Péter és János apostol a Szentlélekkel eltelve kijelentették: „Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk” – és továbbra is hirdették Jézus feltámadását.

A pápa arra mutatott rá, hogy a tények konkrétsága áll szemben a hit konkrétságával. Szemben a törvénytudók magatartásával, mely tárgyalásokba akar bocsátkozni, hogy aztán kompromisszumokra jusson vele; Péter és János bátran és őszintén, a Szentlélek őszinteségével szóltak, vagyis bátran, kompromisszumok nélkül hirdették az igazságot.

A kiindulópont a hit konkrét jellege. Sokszor elfelejtjük azt, hogy a hitünk konkrét. Az Ige testté lett, nem pedig eszmévé. Amikor a Hiszekegyet mondjuk, akkor az csupa konkrét dolgot említ: hiszek az Atyaistenben, aki a mennyet és a földet teremtette, hiszek Jézusban, aki meghalt… Ezek mind konkrét dolgok – hangsúlyozta Ferenc pápa. – A Credo nem azt mondja, hogy ezt és azt a dolgot meg kell tennem. A hit konkrét jellege visz az őszinteséghez, a vértanúságig menő tanúságtételhez, ami szemben áll a kompromisszumokkal vagy a hit idealizálásával.

Ezzel szemben a törvénytudók számára az Ige törvénnyé lett, vagyis: ezt idáig kell megtenni, de nem tovább, ezt így lehet, és nem másképp! Valójában ketrecbe zárta őket a racionalista gondolkodás – mutatott rá a szentatya. – Az Egyház pedig, jóllehet sokszor elítélte a racionalizmust, a felvilágosodást, maga is beleesett annak csapdájába, és megfeledkezett a Szentlélek erejéről és szabadságáról, a Lélekből való újjászületésről, mely szabadságot és őszinteséget ad azt hirdetni, hogy Jézus Krisztus az Úr.

Az Úr adja meg nekünk, hogy tapasztalatot szerezzünk a Lélekről, aki jön és megy, előrevisz, aki hittel felken, a konkrét hittel. Jézus mondta: „A szél ott fúj, ahol akar; hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.” Az Úr adja meg nekünk ezt a húsvéti Lelket! Kompromisszumok és merevség nélkül hirdessük az evangéliumot! – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.