2017. június 17., szombat

Úrnapja


Úrnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Június 18.


Hirdetések
Ma van Úrnapja. Egyházmegye körlevelet küldött az Eucharisztikus kongresszussal meghirdetésére. Köszönjük az ünnep megrendezésében kapott segítséget.
Szeptember 1-ig az esti misék 7-kor kezdődnek.
Köszönjük a temető kerítésére felajánlott adományokat a pesrselybe Budakalászon 27 400Ft Szentistvántelepen 34 265Ft gyűlt össze. Köszönjük a Budakalászi rózsafűzértársulat 200 000Ft-os felajánlását.
Karitász egytálétel akcióját folytatva adományokat kérünk a hátsó perselybe gyermekek és rászorulók nyári étkeztetésére. Igényfelmérés alapján nyáron 40 családnak szeretnénk segíteni 800 adag étellel. Eddig 500 adagnyi ára jött össze.
Felolvasásra várunk jelentkezőket a Kalászi templomban. A hátul kitett lapon lehet jelentkezni.
Keresztelés Múlt héten vasárnap kereszteltük Hegyi Zsombort a telepi templomban.
Június 25-én ½ 12-kor keresztelem Éderer Hannát, Rudas Ábelt és Rudas Abigélt a Kalászi templomban.
Házasság Marton Mirjám és Lür Zoltán június 24-én köt házasságot a Kalászi templomban. Az esküvőt Zalán atya tartja.
Szomorú szívvel jelezzük, hogy dr. Kiss György érseki tanácsos, nyugalmazott plébános életének 88 papságának 63. évében június 15-én elhunyt. Temetése június 22-én csütörtökön 15 órakor lesz Szent Péter és Pál templomba földi maradványait a Kálvárián  helyezik örök nyugalomra.
Temetés Jámbori Gyuláné Mária testvérünk temetése június 22-én 10 órakor lesz Szentistvántelepen. Elhunyt testvérünkért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Szabó Ottó testvérünk temetése 23-án lesz a Katolikus temetőben.


Szombat Szentistvántelep 19.00 +Füredi Sándorért évf.
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Szélpál Mihályért
       Budakalász 19 óra +Mirk Ágnesért
Hétfő Budakalász 19 óra élő gyermekekért és hozzátartozókért
Kedd Szentistvántelep 19 óra egyházközségünkért Szent István tiszteletére
Szerda Budakalász 7 óra élő gyermekekért
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra szabad
Péntek Budakalász 19 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 19.00 +Lajos atyáért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Vilmos és Anna
       Budakalász 19 óra Szülők, testvérek és rokonok
 
Gólyahír Nagy szeretettel köszöntjük Egyházközségünk legfiatalabb tagjait: Szokolay Dórát, aki május 16-án született és  Szolnoki Ágostont, Göbl Anna második kisfiát, aki június 3-án született.
Szent Imre néven hittanos napközis tábort szervezünk július 24-28-ig. Várjuk a 1-6 osztályos diákokat, reggel 8-tól délután 4-óráig. Költsége 900Ft/nap étkezéssel. Jelentkezési határidő június 19-ig.
A héten Szent Romuald apát, Gonzága Szent Alajos, Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János, Morus Szent Tamás és Keresztelő Szent János ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
A Budakalász északi oldalára tervezett elkerülő út ügyében lakossági szervezésű családos "piknik-fórum" lesz június 22-én csütörtökön 18 órától, találkozó a Zrínyi u. - Martinovics u. sarkon.


Ferenc pápa A jó pap nem hiszi azt, hogy körülötte forog a világ

A jó pásztor tudja, mikor kell elbúcsúznia, mert tudja, hogy nem ő áll a középpontban; szabad ember, aki kompromisszumok nélkül szolgál, és nem sajátítja ki a rábízott nyájat – hangzott el a pápa homíliájában a Szent Márta-ház kápolnájában május 30-án reggel bemutatott szentmisén.

Az Apostolok cselekedeteiből való mai szentlecke (ApCsel 20,17–27) Szent Pál búcsújáról szól. Elköszön híveitől. Egy „püspök búcsúja”, mondhatnánk. Pál búcsút vesz az efezusi egyháztól, amelyet ő alapított. Most el kell mennie. Minden papnak búcsút kell vennie egyszer. Eljön a pillanat, amikor az Úr azt mondja: „menj máshová”, „menj ide”, „menj oda”, „gyere hozzám”. Azt a pásztort, aki nem tanul meg elbúcsúzni, nem jó kötelék fűzi a nyájhoz, olyan kapocs, amelyet nem tisztított meg Jézus keresztje – fogalmazott a szentatya. Pál tehát egybehívja az efezusi egyház presbitereit, és ebben a presbiteri tanácsban köszön el.

Ferenc pápa kiemelte az apostol viselkedésének három jellemzőjét. Először is: soha nem hátrál meg. Nem dicsekszik – azt mondja, hogy ő a legnagyobb bűnös; ezzel tisztában van, és ki is mondja –, hanem egyszerűen csak elmondja a történteket. Nagy megnyugvás a pásztornak a búcsú pillanatában, hogy szolgálatára visszatekintve látja: soha nem kötött kompromisszumot. Tudja, hogy nem kompromisszumokkal vezette egyházközségét, nem hátrált meg. Ehhez bátorság kell – állapította meg a szentatya.

A másik jellemvonás, amit a pápa kiemelt Szent Pál viselkedésében: a Szentléleknek való engedelmesség. Pál azt mondja, hogy Jeruzsálembe megy a Szentlélek indítására anélkül, hogy tudná, mi vár rá. Engedelmeskedik a Léleknek. A lelkipásztor tudja, hogy úton van. Amíg egyházközségét vezette, viselkedését a kompromisszumok elkerülése jellemezte; most pedig a Szentlélek azt kéri tőle, hogy induljon útnak anélkül, hogy tudná, mi vár rá. És ő megy tovább, mert nincs saját tulajdona, nem sajátította ki illetéktelenül a nyájat. Szolgált. „Most tehát Isten azt akarja, hogy tovább menjek? Elindulok, anélkül hogy tudnám, mi vár rám. Csak annyit tudok – a Lélek ennyit hozott tudomásomra –, hogy városról városra bilincs és megpróbáltatás vár rám.” Ennyit tudott Pál – magyarázta a szentatya; majd így folytatta elmélkedését: „Nem megyek nyugdíjba. Elmegyek máshová, hogy ott más egyházközségeket szolgáljak. Mindig nyitva a szívem Isten hangja előtt. Itt hagyom ezt, aztán majd meglátom, mit kér tőlem az Úr. A kompromisszumok nélkül szolgáló pásztor most úton lévő pásztor.”

Harmadik pontként a pápa kifejtette, miért nem sajátította ki Pál a nyájat: „Nem becsülöm sokra életemet.” Tudja, hogy nem körülötte forog a világ, nem ő áll a történelem középpontjában. Nem ő a középpont. Ő szolga. Szent Pál kompromisszumok nélküli szabadsággal búcsúzik, és útnak indul. Így vesz búcsút egy pásztor – hangsúlyozta a szentatya.

Fohásszal zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa, hozzáfűzve: e szép példát látva imádkozzunk pásztorainkért, a plébánosokért, a püspökökért, a pápáért, hogy életük kompromisszumok nélküli legyen – mindig úton. Ne érezzék magukat a történelem középpontjában, és tanulják meg, hogyan kell búcsúzni. Imádkozzunk pásztorainkért!

2017. június 11., vasárnap

Szentháromság vasárnapja


Szentháromság vasárnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Június 11.


Hirdetések
Június 1-től az esti misék 7 órakor kezdődnek.
Június 11-én vasárnap ½ 11-kor szabadtéri szentmise lesz a Faluház udvarában. Aznap Telepen nem lesz mise.
Köszönjük a temető kerítésére felajánlott adományokat a pesrselybe Budakalászon 27 400Ft Szentistvántelepen 34 265Ft gyűlt össze. Köszönjük a Budakalászi rózsafűzértársulat 200 000Ft-os felajánlását.
Június 18-án lesz az Úrnapja. Kérem, hogy gyűjtsük a virágszirmokat.
Karitász egytálétel akcióját folytatva adományokat kérünk a hátsó perselybe gyermekek és rászorulók nyári étkeztetésére. A Nagyböjtben felajánlott adományokból 25 családnak 250 adag ételt tudtunk kiosztani. Igényfelmérés alapján nyáron 40 családnak szeretnénk segíteni 800 adag étellel. Eddig 500 adagnyi ára jött össze.
Nagypapa-nagymama klub lesz június 13-án 16.30-tól Szentistvántrelepen. Téma Apostolok Cselekedetei 1. fejezet.
Felolvasásra várunk jelentkezőket a Kalászi templomban. A hátul kitett lapon lehet jelentkezni.
Keresztelés Sóti Dominik Nándor és testvére Bertalan Imre keresztelése június 11-én ¾ 9-kor lesz a Kalászi templomban.
Horváth Bálint keresztelése június 11-én 10-kor lesz Telepen.
Házasság Kreisz Zoltán és Gacsal Orsolya június 24-én 16 órakor házasságot köt a Szent Özséb templomban.
Temetése Múlt héten 13.30-kor temettük Csillag Rezsőné Ilona testvérünket.  
Szombat Szentistvántelep 19.00 +Julianna édesanyáért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Margit
       Budakalász 19 óra +Szabó Józsefért
Hétfő Budakalász 19 óra +Dévai Lászlóért és nagyapákért
Kedd Szentistvántelep 19 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra elmarad
Péntek Budakalász 19 óra +Gyula
Szombat Szentistvántelep 19.00 +Füredi Sándorért évf.
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Szélpál Mihályért
       Budakalász 19 óra +Mirk Ágnesért
 
Gólyahír Nagy szeretettel köszöntjük Egyházközségünk legfiatalabb tagjait:
Szokolay Dórát, aki május 16-án született és
Szolnoki Ágostont,Göbl Anna második kisfiát, aki Június 3-án született.
Szent Imre Tábor Plébániai hittanos napközis tábort szervezünk július 18-22-ig. Várjuk a 1-6 osztályos diákokat, reggel 8-tól délután 4-óráig. Költsége 900Ft/nap étkezéssel. Jelentkezési határidő június 19-ig. Szórólapot az újságos asztalnál találunk.
A héten Páduai Szent Antal, Árpádházi Boldog Jolán ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Ferenc pápa Hitünk rideg lesz, ha nem hallgatunk a Szentlélekre

Hagynunk kell, hogy megszólítson minket a Szentlélek, meg kell tanulnunk, hogy döntéseink előtt meghallgassuk őt. Erre buzdított Ferenc pápa május 29-én, hétfőn reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

A Szentlélek mozdítja meg a szívünket, sugall nekünk és ébreszt bennünk érzéseket – ez a gondolat adta a pápa homíliájának vezérfonalát. Ezen a héten, a közelgő pünkösdre készülve az Egyház azt kéri tőlünk, hogy imádkozzunk: a Szentlélek jöjjön el a szívünkbe, plébániai és kisebb közösségeinkbe. A pápa a napi szentleckéből (ApCsel 19,1–8) kiindulva megállapította, hogy beszélhetünk „efezusi pünkösdről”. Az efezusi közösség megkapta ugyanis a hitet, pedig nem is tudott a Szentlélek létezéséről. Jó emberek, hívő emberek voltak, de nem ismerték az Atyának ezt az ajándékát. Amikor aztán Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, és ismeretlen nyelveken kezdtek beszélni.

A Szentlélek megindítja a szívet, ahogy az evangéliumokban is olvassuk: sok embert – mint például Nikodémust, vagy a vérfolyásos asszonyt, a szamaritánust, a bűnös asszonyt – a Szentlélek indított arra, hogy közeledjenek Jézushoz. Ferenc pápa arra szólította a híveket, hogy tegyék föl maguknak a kérdést: milyen helyet foglal el életükben a Szentlélek? „Képes vagyok-e meghallgatni a Szentlelket? Képes vagyok-e sugallatért folyamodni hozzá, mielőtt meghozok egy döntést, kimondok vagy megteszek valamit? Vagy a szívem nyugodt, érzelemmentes, mozdulatlan szív? Vannak olyan szívek, hogy ha lelki EKG-t végeznénk rajtuk, az eredmény lineáris lenne, érzelmek nélküli. Az evangéliumokban is vannak ilyenek, gondoljunk csak a törvénytudókra: hittek Istenben, ismerték az összes parancsolatot, de szívük be volt zárva, mozdulatlan volt, nem hagyták kizökkenteni magukat” – fogalmazott a szentatya.

Ferenc pápa arra buzdított, hogy hagyjuk magunkat kizökkenteni a Szentlélek által, hagyjuk, hogy megszólítson minket, és ne engedjük, hogy hitünk ideológiává váljon. Hagyni kell, hogy nyugtalanítson minket a Szentlélek. Erre mondhatja valaki: De atyám, ez szentimentalizmus? „Nem, lehet, de mégsem az – válaszolta meg a kérdést a pápa. – Ha a helyes úton jársz, akkor nem szentimentalizmus.” Érezni és mérlegelni kell: megkülönböztetni, mit érez a szívem, mert a Szentlélek a megkülönböztetés mestere. Az az ember, akinek nincsenek ilyen mozgások a szívében, aki nem tudja átlátni a történéseket, annak rideg a hite, pusztán ideológia.

Ez volt a törvénytudók drámája is, akik megharagudtak Jézusra. A pápa azt kérte, hogy vizsgáljuk meg, milyen a kapcsolatunk a Szentlélekkel. „Kérem-e, hogy vezessen az utamon, amikor döntéseket kell hoznom az életemben, akár mindennap? Kérem-e, hogy adja meg a kegyelmet, hogy elválasszam a jót a kevésbé jótól? Mert a jót a rossztól általában azonnal meg lehet különböztetni. De ott van az a rejtett rossz, ami a kevésbé jó. Kérem-e ezt a kegyelmet? Ezt a kérdést szeretném ma elültetni a szívetekbe” – fordult a hívekhez a pápa.

Meg kell tehát kérdeznünk, hogy nyugtalan-e a szívünk, amiért a Szentlélek működik benne. Amikor kedvünk támad valamit megtenni, vajon a Szentlélekhez fordulunk-e ihletért, hogy mondjon igent vagy nemet a tervünkre, vagy egyszerűen csak ésszel számítgatunk. A Jelenések könyvében János apostol arra hívja a hét egyházat – vagyis a kor hét egyházmegyéjét, fűzte hozzá a pápa –, hogy hallgassa meg, mit mond nekik a Szentlélek. Kérjük mi is a kegyelmet, hogy meghallgassuk, mint mond a Szentlélek az Egyházunknak, a közösségünknek, a családunknak, külön-külön egyénileg mindegyikünknek. Kérjük a kegyelmet, hogy megtanuljuk a Szentlélek meghallgatásának nyelvét – fohászkodott végül a hétfő reggeli szentmisén Ferenc pápa.

2017. június 3., szombat

pünkösd


Pünkösd vasárnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Június 4.


Hirdetések
Június 1-től az esti misék 7 órakor kezdődnek.
A héten pénteken június 9-én látogatom meg idős beteg testvéreket.
Karitász egytálétel akcióját folytatva adományokat kérünk a hátsó perselybe gyermekek és rászorulók nyári étkeztetésére. A Nagyböjtben felajánlott adományokból 250 adag ételt tudtunk kiosztani.
Június 11-én vasárnap ½ 11-kor szabadtéri szentmise lesz a Faluház udvarában. Aznap Telepen nem lesz mise.
Keresztelés Sóti Dominik Nándor és testvére Bertalan Imre keresztelése június 11-én ¾ 9-kor lesz a Kalászi templomban.
Házasság Június 5-én 11 órakor fogad örök hűséget császár Attila és Csepely Dóra a Kalászi templomban.
Temetése
Kovács János temetése június 8-án 15 órakor lesz a Katolikus temetőben.
A héten Szent Bonifác, Szent Norbert, Prágai Szent Ágnes, Szent Efrém és Szent Barnabás emlékezik az Egyház. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
Szombat Szentistvántelep 19.00 szabad
Vasárnap:           Budakalász 8 hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülők Lajos és Erzsébet, valamint +nagyszülőkért
       Budakalász 19 óra +Pálinkás Istvánnéért
Hétfő Budakalász 8 +Kovács László és nagyszülőkért
       Szentistvántelep 10 óra hálából
Kedd Szentistvántelep 19 óra Vince bácsi megtéréséért
Szerda Budakalász 7 óra +édesanyáért
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra szabad
Péntek Budakalász 19 óra +Tóth Gusztávért 10 évf.
Szombat Szentistvántelep 19.00 +Julianna édeanyáért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Margit
       Budakalász 19 óra +Szabó Józsefért
 
Szent Imre Tábor Plébániai hittanos napközis tábort szervezünk július 18-22-ig. Várjuk a 1-6 osztályos diákokat, reggel 8-tól délután 4-óráig. Költsége 900Ft/nap étkezéssel. Jelentkezési határidő június 19-ig. Szórólapot az újságos asztalnál találunk.


Ferenc pápa Hitünk rideg lesz, ha nem hallgatunk a Szentlélekre

Hagynunk kell, hogy megszólítson minket a Szentlélek, meg kell tanulnunk, hogy döntéseink előtt meghallgassuk őt. Erre buzdított Ferenc pápa május 29-én, hétfőn reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

A Szentlélek mozdítja meg a szívünket, sugall nekünk és ébreszt bennünk érzéseket – ez a gondolat adta a pápa homíliájának vezérfonalát. Ezen a héten, a közelgő pünkösdre készülve az Egyház azt kéri tőlünk, hogy imádkozzunk: a Szentlélek jöjjön el a szívünkbe, plébániai és kisebb közösségeinkbe. A pápa a napi szentleckéből (ApCsel 19,1–8) kiindulva megállapította, hogy beszélhetünk „efezusi pünkösdről”. Az efezusi közösség megkapta ugyanis a hitet, pedig nem is tudott a Szentlélek létezéséről. Jó emberek, hívő emberek voltak, de nem ismerték az Atyának ezt az ajándékát. Amikor aztán Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, és ismeretlen nyelveken kezdtek beszélni.

A Szentlélek megindítja a szívet, ahogy az evangéliumokban is olvassuk: sok embert – mint például Nikodémust, vagy a vérfolyásos asszonyt, a szamaritánust, a bűnös asszonyt – a Szentlélek indított arra, hogy közeledjenek Jézushoz. Ferenc pápa arra szólította a híveket, hogy tegyék föl maguknak a kérdést: milyen helyet foglal el életükben a Szentlélek? „Képes vagyok-e meghallgatni a Szentlelket? Képes vagyok-e sugallatért folyamodni hozzá, mielőtt meghozok egy döntést, kimondok vagy megteszek valamit? Vagy a szívem nyugodt, érzelemmentes, mozdulatlan szív? Vannak olyan szívek, hogy ha lelki EKG-t végeznénk rajtuk, az eredmény lineáris lenne, érzelmek nélküli. Az evangéliumokban is vannak ilyenek, gondoljunk csak a törvénytudókra: hittek Istenben, ismerték az összes parancsolatot, de szívük be volt zárva, mozdulatlan volt, nem hagyták kizökkenteni magukat” – fogalmazott a szentatya.

Ferenc pápa arra buzdított, hogy hagyjuk magunkat kizökkenteni a Szentlélek által, hagyjuk, hogy megszólítson minket, és ne engedjük, hogy hitünk ideológiává váljon. Hagyni kell, hogy nyugtalanítson minket a Szentlélek. Erre mondhatja valaki: De atyám, ez szentimentalizmus? „Nem, lehet, de mégsem az – válaszolta meg a kérdést a pápa. – Ha a helyes úton jársz, akkor nem szentimentalizmus.” Érezni és mérlegelni kell: megkülönböztetni, mit érez a szívem, mert a Szentlélek a megkülönböztetés mestere. Az az ember, akinek nincsenek ilyen mozgások a szívében, aki nem tudja átlátni a történéseket, annak rideg a hite, pusztán ideológia.

Ez volt a törvénytudók drámája is, akik megharagudtak Jézusra. A pápa azt kérte, hogy vizsgáljuk meg, milyen a kapcsolatunk a Szentlélekkel. „Kérem-e, hogy vezessen az utamon, amikor döntéseket kell hoznom az életemben, akár mindennap? Kérem-e, hogy adja meg a kegyelmet, hogy elválasszam a jót a kevésbé jótól? Mert a jót a rossztól általában azonnal meg lehet különböztetni. De ott van az a rejtett rossz, ami a kevésbé jó. Kérem-e ezt a kegyelmet? Ezt a kérdést szeretném ma elültetni a szívetekbe” – fordult a hívekhez a pápa.

Meg kell tehát kérdeznünk, hogy nyugtalan-e a szívünk, amiért a Szentlélek működik benne. Amikor kedvünk támad valamit megtenni, vajon a Szentlélekhez fordulunk-e ihletért, hogy mondjon igent vagy nemet a tervünkre, vagy egyszerűen csak ésszel számítgatunk. A Jelenések könyvében János apostol arra hívja a hét egyházat – vagyis a kor hét egyházmegyéjét, fűzte hozzá a pápa –, hogy hallgassa meg, mit mond nekik a Szentlélek. Kérjük mi is a kegyelmet, hogy meghallgassuk, mint mond a Szentlélek az Egyházunknak, a közösségünknek, a családunknak, külön-külön egyénileg mindegyikünknek. Kérjük a kegyelmet, hogy megtanuljuk a Szentlélek meghallgatásának nyelvét – fohászkodott végül a hétfő reggeli szentmisén Ferenc pápa.

 

 

2017. május 27., szombat

mennybemenetel vasárnapja


Hirdetések
Nagy szeretettel köszöntjük az elsőáldozókat Szentistvántelepen:
Andrásfalvy Sára Báki Lili                                           Bokory Borbála
Bor Noémi                                       Ernhoffer Zsófia                Felföldi Alíz
Forián-Szabó                     Grébecz Zsombor              Háromi  András
Háromi Benedek                Horváth Gréta                    Kenéz Róza
Kiszler Gábor                    Mészáros Míra                   Mórádi Kolos     
Pászti Csanád                     Pászti Botond                     Pászti Zalán        
Soós Diána                        Sütő Lajos                                        Szücs Vince        
Takács Pál                                       Sándor Adél                       Wendl Anna        
Május hónapban minden este égi Édesanyánkat Máriát köszöntjük
½6-kor Budakalászon, Telepen az esti szentmisék előtt.
Június 1-től az esti misék 7 órakor kezdődnek.
A héten elsőpéntek lesz. Csiksomlyói zarándoklat miatt, csütörtök este és péntek este nem lesz Szentmise Kalászon.
Karitász egytálétel akcióját folytatva adományokat kérünk a hátsó perselybe gyermekek és rászorulók nyári étkeztetésére. A Nagyböjtben felajánlott adományokból 250 adag ételt tudtunk kiosztani.
Elkészült a temető kerítésének a földmunkája.
Június 11-én vasárnap ½ 11-kor szabadtéri szentmise lesz a Faluház udvarában. (aznap nem lesz Telepen mise).
Keresztelés
Monspart Dániel keresztelése május 27-én ½ 5-kor lesz a Kalászi templomban.
Dienes Róza keresztelése május 28-án ½ 4-kor lesz a Kalászi templomban ezt a Keresztelést Lukovits Milán atya tartja.
Házasság Június 5-én 11 órakor fogad örök hűséget császár Attila és Csepely Dóra a Telepi templomban.


Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 Mészáros és Bucsányi családért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +idős Tősér József és neje Margitért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Schmidt Máriáért
Hétfő Budakalász 17.30 litánia 18 szabad
Kedd Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 litánia 18 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra elmarad
Péntek Budakalász 19 óra elmarad
Szombat Szentistvántelep 19.00 szabad
Vasárnap:           Budakalász 8 hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülők Lajos és Erzsébet, valamint +nagyszülőkért
       Budakalász 19 óra szabad
 
Szent Imre Tábor Plébániai hittanos napközis tábort szervezünk július 18-22-ig. Várjuk a 1-6 osztályos diákokat, reggel 8-tól délután 4-óráig. Költsége 900Ft/nap étkezéssel. Jelentkezési határidő június 19-ig. Szórólapot az újságos asztalnál találunk.
A héten Szent Jusztinusz, Szent Marcellinusz és Lwanga Szent Károly és társaik ugandai vértanúkra emlékezik az Egyház. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
Zarándoklat Június 3-án  a Csiksomlyói misével egyidőben mise lesz Pilisszántón. A misét bemutatja Fazakas Gusztáv tiszaszigeti atya. Gyalogos zarándoklatot szervezünk aznap ¾ 6-os gyülekezéssel a Kálváriától Pilisszántóra.


Ferenc pápa a gyerekekhez egy római plébánián: „Az öröm is segíti Jézust a világ üdvözítésében”

Ferenc pápa május 21-én délután lelkipásztori látogatást tett a Damiáni Szent Péter-plébánián Róma külvárosában.

A szentatya találkozott gyermekekkel, hittanos fiatalokkal, és válaszolt a kérdéseikre. Köszöntötte a betegeket, a keresztségre készülők közösségét és a karitász által támogatott szegényeket. Ezt követően meggyóntatott néhány hívőt, majd szentmisét mutatott be.

A gyermekek a rajzaikból és kérdéseikből összeállított kötetet adtak a szentatyának ajándékba. Többek között azt kérdezék Ferenc pápától: Hogyan értette meg, hogy papi hivatása van? Mit sportolt gyermekként? Hogyan követhetjük Jézust? Hogyan segíthetünk a világ üdvözítésében?

Ferenc pápa családias környezetben válaszolt a gyermekeknek, és kérte, hogy ők is mondják el véleményüket.

„Az imával segíthetünk Jézusnak a világ üdvözítésében?” – fordult kérdésével a pápa a gyermekekhez, akik kórusban válaszoltak igennel. „Nagyon jó! Egy másik dologgal is segíthetünk: azzal, hogy tiszteletben tartjuk az embereket. Azokat is, akik nem akarnak jót nekünk. Látjátok, mennyi mindennel segíthetünk Jézusnak!” – állapította meg a pápa. „Nagyon szép, ha a gyermekek teljes örömben élik meg létezésüket. Az öröm is segíti Jézust a világ üdvözítésében!” – tette hozzá.

A hivatásáról feltett kérdésre válaszolva először arról beszélt Ferenc pápa, milyen szép hivatás a házasság, a gyermekek nevelése. Nagyszerű dolog, amikor a szülők gondoskodnak a gyermekekről, áldozatot hoznak a nevelésükért. Elmondta, hogy ő tizenhat évesen érezte meg, hogy az Úr papnak hívja. Ahogyan egy fiú érez, amikor kedves lesz számára egy lány, és ez a vonzalom növekszik, szerelemmé válik, majd elköteleződéssé, úgy érzi meg az ember a szívében az Úr hívását is. Ő maga is így érezte meg, hogy az Úr hívja, menjen ki az utcákra, legyen pap.

Ami a sportra vonatkozó kérdést illeti, Ferenc pápa válaszában elmondta, hogy amikor annyi idős volt, mint a kérdező, focizott. Elárulta azt is, hogy nem volt ügyes. Náluk botlábúnak („pata dura”) nevezték azokat, akik nem voltak ügyesek. Mivel ő is botlábú volt, általában kapusként játszott, ott nem kellett sokat szaladni. Hozzátette, hogy az ő körükben a botlábú kifejezés nem volt sértő, bántó kifejezés, lehetett használni.

A különböző plébániai csoportokkal való találkozását követően a pápa négy hívőt meggyóntatott, majd szentmisét mutatott be. Kötetlenül mondott homíliájában János evangéliumának arról a részletéről szólt, amelyben Jézus bejelenti az apostoloknak, hogy a Szentlélek leszáll rájuk. A pápa hangsúlyozta, a Szentlélek, a Paraklétosz, a „Szószóló” bennünk is jelen van. A keresztséggel kaptuk meg. „Ne szomorítsátok el a Szentlelket – kérte a pápa. – Legyetek tudatában, hogy Isten bennetek van, kísér titeket, megmondja, mit és hogyan kell tennetek. Segít, hogy ne hibázzatok, hogy ne sodródjatok kísértésbe. A »Szószóló« az, aki megvéd a gonosztól” – fogalmazott a Szentatya.

Ahogy a Lélek szól hozzánk, gyengéden és tisztelettel, a kereszténynek is hasonlóképpen kell cselekednie a világban – mondta a pápa. Az ördög próbál elgyengíteni bennünket, elvetve bennünk a pletykálás, a rágalmazás, a versengés, az egymás ellen szegülés kísértését. Az ilyen viselkedés eltávolítja azokat, akik közelednének a hithez, és ez jelen van ebben a közösségben is. Szűz Mária legyen a példaképünk, aki eltiporta a kígyót – hangoztatta a pápa.

Kérjük a kegyelmet, hogy meg tudjuk őrizni a bennünk élő Szentlelket. Ne szomorítsuk el, és a viselkedésünk – a keresztények és a nem keresztények felé is – legyen kedves és tiszteletteljes, mert a Szentlélek így cselekszik bennünk: kedvesen és tisztelettel – zárta homíliáját Ferenc pápa.